Jaderný parník, 27. června 2017


» Důležité informace — čtěte !!!

Vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na tradiční setkání pracovníků FJFI ČVUT a spřátelených organizací. I letos bude regulován počet účastníků akce. Vzhledem pokračující k opravě parníku Vyšehrad, pojedeme opět parníkem Vltava, který má o 1/3 menší kapacitu a je více otevřený. Doufáme, že s pochopením přijmete následující pravidla:

  • zúčastnit se mohou pouze zaměstnanci pořádajících organizací (FJFI, UJF, UJV, MFF),
  • každý z nich si s sebou může přivést nejvýše jednu osobu bez rozdílu věku,
  • pro cestu ve směru do Řeže je nutno se předem zaregistrovat a získat „lodní lístek” (viz odkaz níže), který vás opravňuje ke vstupu na loď. Nezapomeňte s sebou přinést nejen lodní lístek, ale i ID kartu Vaší instituce (pro případnou kontrolu),
  • v registračním formuláři nezapomeňte vyznačit v jakém úseku pojedete a zda máte zájem o občerstvení v Řeži,
  • registrace je nutná především z důvodu nepřekročení kapacity parníku (abychom nedostali zákaz plavby od Pražské paroplavební společnosti), dále slouží k sestavení seznamu pro vstup do areálu v Řeži a k zajištění dostatečného množství občerstvení,
  • pokud bude již kapacita vyčerpána nebo pokud se předem nezaregistrujete, bude možno případně nastoupit pouze na zastávce v Tróji. Až po nastoupení posledních zaregistrovaných účastníků v Tróji totiž zjistíme, zda má loď ještě volnou kapacitu.

Děkujeme za pochopení
Registrace je již uzavřena!

» Jaderný parník XX — program

08:30 –  odjezd z přístaviště Trojanova (první část účastníků)
09:00 –  odjezd z přístaviště Břehová (nalodí se hlavní skupina účastníků)
10:00 –  odjezd z přístaviště Troja u zoologické zahrady (po přistoupení třetí části účastníků)
12:30 –  přistání v přístavišti ÚJV Řež, přesun na občerstvení
13:30 –  odjezd zpět do Prahy
17:30 –  předpokládaný příjezd do Prahy