Jaderný parník, 25. června 2019


» Důležité informace — čtěte !!!

Vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na tradiční plavbu parníkem Vltava, jejímž cílem je neformální setkání zaměstnanců a odborníků z FJFI ČVUT a spřátelených organizací. Žádáme vás, abyste se řídili následujícími pravidly:

  • Zúčastnit se mohou pouze zaměstnanci pořádajících organizací (FJFI, UJF, UJV, MFF).
  • Každý z nich si s sebou může přivést nejvýše jednu osobu (bez rozdílu věku) jako svého hosta, který s ním absolvuje stejnou trasu.
  • Pro cestu ve směru do Řeže je nutno se předem zaregistrovat a získat „lodní lístek” (viz odkaz níže), který vás opravňuje ke vstupu na loď. Nezapomeňte s sebou přinést nejen lodní lístek, ale i ID kartu Vaší instituce.
  • V registračním formuláři nezapomeňte vyznačit v jakém úseku pojedete a zda máte zájem o občerstvení v Řeži.
  • Pokud bude již kapacita vyčerpána nebo pokud se předem nezaregistrujete, bude možno případně nastoupit pouze na zastávce v Tróji. Až po nastoupení posledních zaregistrovaných účastníků v Tróji totiž zjistíme, zda má loď ještě volnou kapacitu.
Registrace je nutná především z důvodu nepřekročení kapacity parníku (abychom nedostali zákaz plavby od Pražské paroplavební společnosti), dále slouží k sestavení seznamu pro vstup do areálu v Řeži a k zajištění dostatečného množství občerstení.

Děkujeme za pochopení
Registrace je již uzavřena!

» Jaderný parník XXII — program

08:30 –  odjezd z přístaviště Trojanova (první část účastníků)
09:00 –  odjezd z přístaviště Břehová (nalodí se hlavní skupina účastníků)
10:00 –  odjezd z přístaviště Troja u zoologické zahrady (po přistoupení třetí části účastníků)
12:00 –  přistání v přístavišti ÚJV Řež, přesun na občerstvení
13:00 –  odjezd zpět do Prahy
17:30 –  předpokládaný příjezd do Prahy